Projektowanie i budowa hal logistycznych

Wszelkie obiekty z wykorzystaniem konstrukcji stalowej są wymagającym przedsięwzięciem. Budowa hal logistycznych jest szczególnym procesem inwestycyjnym, który w pewnym sensie wymusza na jej uczestnikach ogromnego zaangażowania oraz posiadania profesjonalnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia, by skomplikowany projekt został perfekcyjnie zrealizowany. Czym zatem jest centrum logistyczne? Jest to przede wszystkim obiekt przestrzenny wyróżniający się wszechstronną funkcjonalnością poprzez dedykowaną infrastrukturę oraz dokładnie zaplanowaną organizacją usług polegających na przyjmowaniu, magazynowaniu i wydawaniu różnorodnych produktów, materiałów, urządzeń, czy też pojazdów przez niezależnego operatora.

Analiza przeznaczenia hali logistycznej

W Polsce mamy do czynienia z trzema typami centrów logistycznych: międzynarodowe, regionalne oraz lokalne. Różnią się one co prawda wielkością i zasięgiem działania, ale proces logistyczny jest taki sam i w przypadku nowej inwestycji wymaga dokonania dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań potencjalnego inwestora oraz zastosowania takich rozwiązań, które w pełni zabezpieczą sprawną realizację procesów logistycznych. Firma SOLID HALE jako doświadczony projektant i wykonawca wielu różnorodnych projektów hal o konstrukcji stalowej zwraca przede wszystkim uwagę na określone czynniki determinujące powstanie ostatecznego projektu:

  • dokładne określenie przeznaczenia obiektu,
  • badanie gruntu miejsca inwestycji, ukształtowanie terenu, dostęp do mediów i lokalnych dróg w celu optymalnego zagospodarowania działki,
  • ustalenie wysokości i rozpiętości hali logistycznej,
  • optymalizacja przestrzenna obiektu w zakresie wykorzystania powierzchni i objętości obiektu,
  • ustalenie sposobu składowania towarów,
  • uwzględnienie rozwoju działalności logistycznej,
  • indywidualizacja sposobów magazynowania w stosunku do różnych względem siebie towarów,
  • opracowanie obciążeń ogniowych w zależności od rodzaju składowanych towarów i ich ilości oraz ustalenie adekwatnej konstrukcji hali,
  • dostosowanie wytrzymałości posadzki do wynikających z analizy obciążeń (sprzęt magazynowy, towary, transport wewnętrzny).

Zarówno bieżąca działalność, jak i rozwój centrum logistycznego determinuje konieczność zaprojektowania w pełni nowoczesnej infrastruktury dostawczej i ekspedycyjnej. W tym przypadku dysponujemy odpowiednimi systemami przeładunkowymi, które bezkolizyjnie i sprawnie będą realizować określone zadania. Wsparciem dla tych procesów będzie odpowiednio zaprojektowana i w rezultacie wybudowana infrastruktura zewnętrzna w postaci placów manewrowych o adekwatnej do potrzeb i przyszłych oczekiwań powierzchni. Jest to jeden z warunków płynności toczących się procesów logistycznych.

Projektowanie hali logistycznej

Na podstawie uzyskanych danych i dokonanej analizy tworzymy profesjonalny projekt niezależnie od wielkości i profilu działania hali logistycznej. Kompleksowe i specjalistyczne podejście przy wydatnej współpracy z inwestorem rzutuje na ostateczny efekt z uwzględnieniem jego potrzeb, a także założeń budżetowych. Przekłada się to na opracowanie projektu fundamentów, ustalenie wymiarów stalowej konstrukcji nośnej, wybór pokrycia dachowego oraz obudowy ścian, usytuowanie otworów drzwiowych i okiennych oraz systemu przeładunkowego. Ponadto projekt uwzględnia system składowania towarów, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, biura oraz media.

Konstrukcje stalowe – dlaczego są korzystne dla hal logistycznych?

Firma SOLID HALE stosując konstrukcje stalowe w realizowanych projektach hal logistycznych, gwarantuje nie tylko najwyższą jakość materiałową, ale również wyjątkową trwałość i lekkość, co nie jest bez znaczenia dla fundamentów i kosztów materiałowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że prowadzona inwestycja budowlana nie wymaga zbyt dużego obszaru działania, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych murowanych obiektów. Nie bez znaczenia jest także możliwość wdrażania określonych zmian w projekcie. Realizacja budowy hali logistycznej o konstrukcji stalowej trwa stosunkowo krótko, a więc znacznie przyspiesza rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to z pewnością jeden z najważniejszych atutów zastosowania tego rodzaju budowli. A zatem lekka i trwała konstrukcja, krótszy czas realizacji inwestycji, wygoda użytkowania i atrakcyjna cena oraz nierzadko (zgodnie z oczekiwaniami inwestorów) efektowny wygląd, bez wątpienia stanowi przyczynek do wyboru hal logistycznych projektowanych i budowanych przez Firmę SOLID HALE.

Polska stal konstrukcyjna o najwyższej jakości, jaką stosujemy w realizacji konstrukcji hal logistycznych, umożliwia efektywny rozstaw słupów, a więc i duże rozpiętości bez konieczności stosowania słupów wewnętrznych. Do połączeń montażowych wykorzystywane są śruby o bardzo wysokiej wytrzymałości. Dostępne w SOLID HALE systemy dachowe oraz obudowy ścienne doskonale uzupełniają obiekt z gwarancją optymalnej izolacyjności w zakresie cieplnym i akustycznym. Profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne zapewniają wieloletnie użytkowanie bez potrzeby odnawiania. Projektowanie i budowa stalowych hal logistycznych dotyczy m.in. projektów jednonawowych, wielonawowych, jedno i dwuspadowych oraz hal, gdzie występuje konieczność zastosowania konstrukcji umożliwiających zastosowanie urządzeń dźwignicowych.